سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 721


راهنما
دعوت دوستان

سوال 721 | ۲۶ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

21

      
 

برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 2 با 0:0:47
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 4 با 0:0:51
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:52
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 6 با 0:0:52
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 7 با 0:0:54
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه