سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 730


راهنما
دعوت دوستان

سوال 730 | ۰۵ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


3 کتاب ریاضی و 2 کتاب اقتصاد را به چند روش می‌توان در یک قفسه در کنار هم قرار دارد، به طوری که کتاب‌های هم موضوع کنار هم باشند؟  
 

پاسخ

  

24

 به طور کلی دو چیدمان می‌توان در نظر گرفت.

پس این کار را می‌توان به  حالت انجام داد.
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 4 با 0:0:41
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:46
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 6 با 0:0:48
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 8 با 0:0:49
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 9 با 0:0:50
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 10 با 0:0:51
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 11 با 0:0:52
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 12 با 0:0:53
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

واقعا زیر ده ثانیه جوابو وارد کردم لطفا یا محدودیت رو بردارین یا حداقل هر کی زمانش مساوی نفر اول شد بهش جایزه بدین.

تیم پشتیبانی پرگاس

برای همه ۱۰ ثانیه زمان برای خواندن سوال لحاظ می‌شه و بعد پاسخ می‌دن.

ارسال دیدگاه