سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 731


راهنما
دعوت دوستان

سوال 731 | ۰۶ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با حروف کلمۀ ، چند کلمۀ شش حرفی می‌توان ساخت، به طوری که حروف یکسان کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

24

سؤال در واقع شمردن تعداد جایگشت‌های چهار حرف  ،  ،   و  است که پاسخ !۴=۲۴ است.
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:23
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 2 با 0:0:44
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 5 با 0:0:48
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 6 با 0:0:53
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه