سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 742


راهنما
دعوت دوستان

سوال 742 | ۱۷ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

5

                                                                            

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:21
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 4 با 0:0:21
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 6 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 7 با 0:0:23
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 8 با 0:0:26
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه