سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 135


راهنما
دعوت دوستان

سوال 135 | ۱۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی . حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

4

جملات را برحسب  بنویسیم:        
حالا  را حساب کنیم:                                          

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر 1 با 0:0:8
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:19
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 3 با 0:0:21
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 4 با 0:0:27
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 5 با 0:0:36
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 6 با 0:0:37
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 7 با 0:0:43
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 8 با 0:0:45
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 9 با 0:0:52
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 10 با 0:0:52
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 11 با 0:0:54
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه