سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 135 | ۱۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی . حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

4

جملات را برحسب  بنویسیم:        
حالا  را حساب کنیم:                                          

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر اول (با 0:0:8)
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:19)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر سوم (با 0:0:21)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر چهارم (با 0:0:27)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر پنجم (با 0:0:36)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه