سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 743


راهنما
دعوت دوستان

سوال 743 | ۱۸ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تاس متمایز و یک سکه را پرتاب می کنیم. چند حالت مختلف برای این آزمایش وجود دارد؟

پاسخ

  

72

هر تاس ۶ حالت و سکه هم ۲ حالت دارد، پس  حالت مختلف می تواند به وجود بیاید.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 5 با 0:0:49
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 8 با 0:0:51
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 9 با 0:0:51
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 10 با 0:0:54
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه