سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 744


راهنما
دعوت دوستان

سوال 744 | ۱۹ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک سیرک ۳ ببر، ۵ شیر و ۴ مربی وجود دارند. به چند طریق می توان یک حیوان با یک مربی به صحنه فرستاد؟

پاسخ

  

32

یک حیوان می خواهیم، ۳ تا ببر داریم و ۵ تا شیر، پس ۸ تا حیوان وجود دارد. در نتیجه برای انتخاب حیوان ۸ حالت وجود دارد و برای انتخاب مربی هم ۴ تا انتخاب وجود دارد، پس کل کار دارای  روش است.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 3 با 0:0:44
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:45
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:46
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 7 با 0:0:49
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 8 با 0:0:50
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه