سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 745


راهنما
دعوت دوستان

سوال 745 | ۲۰ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


فردی قصد دارد با اتومبیل خود از تهران به اهواز برود و برای این کار قصد دارد از کرمان عبور کند. اگر از تهران به کرمان در مسیر a و b و از کرمان به اهواز سه مسیر ۱، ۲ و ۳ وجود داشته باشند، این فرد به چند طریق می تواند از تهران به اهواز سفر کند؟
 

پاسخ

  

6

از تهران به کرمان ۲ راه و از کرمان به اهواز ۳ راه داریم، پس طبق اصل ضرب، از تهران به اهواز،  راه وجود دارد.
 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:42
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 6 با 0:0:53
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه