سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 747


راهنما
دعوت دوستان

سوال 747 | ۲۲ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


احسان قصد دارد به خاطر قبولی در یک آزمون تستی دوستش پوریا را مهمان کند. آن ها به یک رستوران می روند که چهار نوع غذا و سه نوع نوشیدنی دارد. پوریا می تواند یک نوع غذا و یک نوع نوشیدنی انتخاب کند، پوریا چند انتخاب دارد؟

پاسخ

  

12

کارمان را به دو مرحله تجزیه کنیم: (1) انتخاب غذا (2) انتخاب یک نوشیدنی. مرحله ی اول ۴ انتخاب و مرحله ی دوم ۳ انتخاب دارد، پس  روش برای انجام کل کار وجود دارد.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 4 با 0:0:45
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:46
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 6 با 0:0:47
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 7 با 0:0:55
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه