سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 749


راهنما
دعوت دوستان

سوال 749 | ۲۴ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، عدد  کدام است؟
 

پاسخ

  

24


 

برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:45
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه