سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 752


راهنما
دعوت دوستان

سوال 752 | ۲۷ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حروف کلمۀ  را به چند روش می‌توان در کنار هم قرار داد، به طوری که حروف یکسان پهلوی هم باشند؟
 

پاسخ

  

720

باید تعداد جایگشت‌های حروف  ،  ،  ،  ،  ،  را بشماریم که برابر  است.
 

برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:48
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:50
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 5 با 0:0:54
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 6 با 0:0:55
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 7 با 0:0:55
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 8 با 0:0:57
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه