سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 754


راهنما
دعوت دوستان

سوال 754 | ۲۹ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


از هر یک از 8 مدرسۀ علاقه‌مند، 6 نفر برای بازی تنیس 4 نفری (2 نفر در مقابل 2 نفر) انتخاب شده‌اند. به چند روش این بازی ممکن است انجام شود، به طوری که هر دو نفر هم یار به هم از یک مدرسه باشند؟ (بازی بین مدارس مختلف برگزار می‌شود.)                                             

پاسخ

  

6300

ابتدا دو مدرسه مورد نظر را انتخاب می‌کنیم. سپس در هر مدرسه دو بازیکن هم تیمی را انتخاب می‌کنیم. پس داریم:

 

برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 7 با 0:0:53
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 8 با 0:0:54
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه