سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 755


راهنما
دعوت دوستان

سوال 755 | ۳۰ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد زیرمجموعه‌های سه عضوی یک مجموعۀ  عضوی 4 برابر تعداد زیرمجموعه‌های 2 عضوی همان مجموعه است.  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

14


 

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 1 با 0:0:50
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 2 با 0:0:51
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:53
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه