سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 137 | ۲۱ خرداد ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/2

نکته: مشتق تابع در به صورت های زیر بیان می شود:

 

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر اول (با 0:0:32)
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر چهارم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر پنجم (با 0:0:54)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه