سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 137


راهنما
دعوت دوستان

سوال 137 | ۲۱ خرداد ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/2

نکته: مشتق تابع در به صورت های زیر بیان می شود:

 

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر 1 با 0:0:32
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:50
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 5 با 0:0:54
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 6 با 0:0:54
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 7 با 0:0:55
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهsaman cham

saman cham

نفر 8 با 0:0:56
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 9 با 0:0:57
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه