سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 757


راهنما
دعوت دوستان

سوال 757 | ۰۲ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


عدد 3000000 حداقل بر چند عدد اول متمایز بخش پذیر است؟

پاسخ

  

3

شمارنده‌های اول این عدد 2 و3 و 5 است.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 3 با 0:0:21
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 4 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:0:29
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 7 با 0:0:34
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 8 با 0:0:46
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 9 با 0:1:0
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه