سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 758


راهنما
دعوت دوستان

سوال 758 | ۰۳ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


«ب.م.م» اعداد 1400و 1500و 1100 کدام است؟
 

پاسخ

  

100

 1100=11×100     1500=3×5×100     1400=2×7×100                                           
100=(1100,1500,1400)

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:29
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهگیسو محمدی

گیسو محمدی

نفر 5 با 0:0:48
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:0:55
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 7 با 0:0:55
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه