سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 759


راهنما
دعوت دوستان

سوال 759 | ۰۴ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:15

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل برابر کدام گزینه است؟                   
                                                                                                           

پاسخ

  

60

                                                                                        

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:21
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 4 با 0:0:21
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:0:52
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه