سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 138 | ۲۲ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  وقتی  کدام است؟
 

پاسخ

  

2

هر کدام از رادیکال‌ها را ساده می‌کنیم فقط دقت کنید که هر عبارتی که از زیر رادیکال با فرجه‌ی زوج خارج می‌شود باید داخل قدرمطلق قرار گیرد.

 

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر اول (با 0:0:13)
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:18)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر سوم (با 0:0:20)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر چهارم (با 0:0:22)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر پنجم (با 0:0:25)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه