سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 138


راهنما
دعوت دوستان

سوال 138 | ۲۲ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  وقتی  کدام است؟
 

پاسخ

  

2

هر کدام از رادیکال‌ها را ساده می‌کنیم فقط دقت کنید که هر عبارتی که از زیر رادیکال با فرجه‌ی زوج خارج می‌شود باید داخل قدرمطلق قرار گیرد.

 

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر 1 با 0:0:13
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:18
81 بار نفر اول
156 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 3 با 0:0:20
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 4 با 0:0:22
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 5 با 0:0:25
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 6 با 0:0:44
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 7 با 0:0:44
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 8 با 0:0:46
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 9 با 0:0:47
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 10 با 0:0:50
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 11 با 0:0:52
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه