سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 759


راهنما
دعوت دوستان

سوال 759 | ۰۴ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 6 کارمند به چند روش می‌توان یک منشی و یک حسابدار و یک رئیس انتخاب کرد؟
 

پاسخ

  

120


 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:40
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 4 با 0:0:43
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:44
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 6 با 0:0:44
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 7 با 0:0:45
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 8 با 0:0:46
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه