سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 761


راهنما
دعوت دوستان

سوال 761 | ۰۶ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 5 دانش‌آموز تجربی و 3 دانش‌آموز ریاضی، به چند روش می‌توان سه نفر برای کار در آزمایشگاه انتخاب کرد، به طوری که حداقل دو نفر از آن‌ها دانش‌آموز تجربی باشند؟
 

پاسخ

  

40

اگر دو دانش‌آموز تجربی و یک دانش‌آموز ریاضی انتخاب شوند، داریم:

اگر سه دانش‌آموز تجربی انتخاب شوند، داریم:

پس این کار در مجموع به  حالت امکان‌پذیر است.
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:25
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:42
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 4 با 0:0:43
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:44
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:44
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 8 با 0:0:50
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 9 با 0:0:52
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه