سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 139


راهنما
دعوت دوستان

سوال 139 | ۲۳ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی مثبت با 3 جمع، بعد این مجموع نصف و حاصل آن به توان 2 رسید و جوابش 4 شد، آن عدد باید چند باشد؟  
 

پاسخ

  

1

 

 

برنده مسابقهدانیال یمینی

دانیال یمینی

نفر 1 با 0:0:7
5 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 2 با 0:0:18
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 3 با 0:0:24
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:26
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 5 با 0:0:42
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 6 با 0:0:44
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:47
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 8 با 0:0:48
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 9 با 0:0:49
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 10 با 0:0:54
3 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه