سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 765


راهنما
دعوت دوستان

سوال 765 | ۱۰ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
سطح و حجم
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


چند وجهِ شکل زیر، دیده نمی‌شود ؟

 

پاسخ

  

4

4 وجه دیده نمی شود.

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهگیسو محمدی

گیسو محمدی

نفر 3 با 0:0:35
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:56
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:1:0
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه