سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 766


راهنما
دعوت دوستان

سوال 766 | ۱۱ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


سه عدد  ، با همین ترتیب تشکیل یک دنباله ی حسابی می دهند. a کدام است؟
 

پاسخ

  

-19

                                                                              

برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 1 با 0:0:43
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 2 با 0:0:45
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 5 با 0:0:57
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه