سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 141 | ۲۵ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


 و تابع هایی یک به یک هستند،. مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

6

توجه کنید که طبق فرض مسئله
یعنی  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:13)
62 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:13)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر سوم (با 0:0:33)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهرامین روشن دل

رامین روشن دل

نفر چهارم (با 0:0:41)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر پنجم (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه