سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 141


راهنما
دعوت دوستان

سوال 141 | ۲۵ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


 و تابع هایی یک به یک هستند،. مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

6

توجه کنید که طبق فرض مسئله
یعنی  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:13
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:13
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 3 با 0:0:33
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهرامین روشن دل

رامین روشن دل

نفر 4 با 0:0:41
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 5 با 0:0:41
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:44
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 7 با 0:0:49
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهsaman cham

saman cham

نفر 8 با 0:0:51
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 9 با 0:0:51
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 10 با 0:0:52
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 11 با 0:0:53
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه