سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 774


راهنما
دعوت دوستان

سوال 774 | ۱۹ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


با استفاده از حروف كلمه ی tasnim کلمه های چهار حرفی می سازیم. در چه تعداد از این کلمه ها حتماً حرف تکراری وجود دارد؟ 
 

پاسخ

  

936

گزینه ی صحیح: 936
شمارش حالت هایی که در آن ها حروف تکراری وجود داشته باشد؛ دشوار و طولانی است. بهتر است از اصل متمم استفاده کنیم. داریم: 

کلمه های ۴ حرفی که حرف تکراری ندارند. 

 

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:40
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:43
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:45
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 6 با 0:0:47
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 7 با 0:0:48
14 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 8 با 0:0:49
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه