سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 143 | ۲۷ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع  درجه دوم   مطابق شکل زیر است. مجموع مربعات ریشه‌ ها را به دست آورید.

 

پاسخ

  

6

 بنابر نکته گفته شده، چون دو نقطه A و C هم عرض هستند، بنابراین طول رأس سهمی میانگین طول آن هاست.
 
نکته: طول رأس، میانگین طول های دو نقطه هم عرض می باشد.
حال سه نقطه A ، B و C را در تابع  جای گذاری می کنیم:
 
 
بنابراین ضابطه تابع به صورت می باشد.
حال S وP معادله  را می یابیم:
  
مجموع مربعات ریشه ها برابر است با:


برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر اول (با 0:0:47)
4 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر دوم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر سوم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر پنجم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه