سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 776


راهنما
دعوت دوستان

سوال 776 | ۲۱ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت روبه رو کدام است؟                             

پاسخ

  

-2

 ابتدا حاصل کروشه را به دست می‌آوریم، سپس جواب کروشه‌ی اول را بر جواب کروشه‌ی دوم تقسیم می‌کنیم.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:21
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:22
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 4 با 0:0:29
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمائده برزنونی

مائده برزنونی

نفر 5 با 0:0:38
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:45
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 7 با 0:0:47
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 8 با 0:1:0
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه