سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 777


راهنما
دعوت دوستان

سوال 777 | ۲۲ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


جدولی را تا سطر چهارم به شکل روبه رو نوشته ایم. اگر جدول را تا سطر 1393 ادامه دهیم، مجموع کل اعداد جدول برابر است با:    
                                                                                                             
 

پاسخ

  

-697

 حاصل جمع اعداد در هر سطر زوج برابر صفر است و هر سطر فرد برابر است با  . از 1 تا 1393 تعداد اعداد فرد برابر است با  پس حاصل جمع تمام سطرها همان  است.

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:29
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:37
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 5 با 0:1:2
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:1:6
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 7 با 0:1:55
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه