سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 782


راهنما
دعوت دوستان

سوال 782 | ۲۷ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر 10 نفر دوبه دو با هم مسابقه‌ی تنیس روی میز بدهند، چند مسابقه اتفاق می‌افتد؟

پاسخ

  

45

مسئله‌ی ساده‌تر: اگر سه نفر دوبه دو با هم مسابقه بدهند، چند مسابقه اتفاق می‌افتد؟
هر نفر دو مسابقه می‌دهد و   ولی چون هر مسابقه برای هر نفر از مسابقه دهندگان حساب می‌شود، مجموعاً سه مسابقه انجام می‌شود.

حالا با 4 نفر حساب کنیم. هر نفر 3 مسابقه می‌دهد، یعنی یکی کمتر از تعداد تیم‌ها و در پایان باید تعداد همه‌ی مسابقه‌ها را نصف کنیم.

پس تعداد مسابقه‌ها نصف حاصل ضرب تعداد تیم‌ها در یکی کمتر است.


برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 3 با 0:0:22
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:33
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:0:39
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:42
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 7 با 0:0:49
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهكوثر لائی قلعه نوئی

كوثر لائی قلعه نوئی

نفر 8 با 0:1:32
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:32

ارسال دیدگاه