سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 793


راهنما
دعوت دوستان

سوال 793 | ۰۹ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
استدلال و اثبات در هندسه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در مثلث  داریم  و . عمود منصف‎ها دو ساق مثلث، قاعده‎یBC را در M و N قطع می‎کندکوچک‎ترین زاویه‎ی مثلث AMN چند درجه است؟             
                                                                                                                                                 

پاسخ

  

20

پس می‎توان نوشت: 
                       

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:30
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:45
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 5 با 0:1:0
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه