سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 799


راهنما
دعوت دوستان

سوال 799 | ۱۵ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


بیش‌ترین مقداربه شرط آن‌که x  و y از مجموعه‌ی اعدادباشند، چه‌قدر است؟ 
 

پاسخ

  

10/1

 اگر و باشد، بیش‌ترین مقدار عدد ۱ / ۱۰ حاصل می‌شود.

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:41
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:58
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه