سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 800


راهنما
دعوت دوستان

سوال 800 | ۱۶ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


توپی از ارتفاع 200 متری رها می‌شود.‌این توپ هر بار پس از برخورد با زمین، نصف ارتفاع قبلی خود بالا می‌رود. پس از سومین برخورد وقتی توپ بالا می‌آید. ارتفاع آن چند متر خواهد بود؟

پاسخ

  

25

  با رسم شکل متوجه می‌شویم که توپ پس از سومین برخورد با زمین، 25 متر بالا می‌آید. پس ارتفاع توپ پس از سومین برخورد 25 متر است.

 
 
 
 

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:0:25
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:37
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 5 با 0:0:51
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:0:56
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 8 با 0:1:0
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه