سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 807


راهنما
دعوت دوستان

سوال 807 | ۲۳ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب 3 عدد طبیعی یک رقمی‌72 و مجموع آن‌ها 14 می‌باشد. با توجه به گزینه ها بزرگ‌ترین عدد کدام است؟

پاسخ

  

8

 


برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:31
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:34
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:45
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:0:53
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 8 با 0:1:0
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه