سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 811


راهنما
دعوت دوستان

سوال 811 | ۲۷ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، اندازه ی زاویه ی x چند درجه است؟ 

 

پاسخ

  

60

                           

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:34
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 4 با 0:0:41
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 5 با 0:0:50
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:0:50
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 7 با 0:1:0
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه