سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 814


راهنما
دعوت دوستان

سوال 814 | ۳۰ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


  بشکه‌ای حاوی گازوئیل است. اگر 40 لیتر به آن اضافه کنیم، فقط   بشکه خالی می‌ماند. ظرفیت بشکه چند لیتر است؟
 

پاسخ

  

100

یک بشکه را به صورت مستطیل ایستاده رسم و   آن را رنگ می‌کنیم. قرار است با ریختن 40 لیتر گازوئیل فقط  بشکه خالی بماند، پس 40 لیتر،
 2 خانه از 5 خانه‌ی بشکه را پر می‌کند و چون بشکه را به 5 قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم، بنابراین ظرفیت هر قسمت 20 لیتر خواهد بود، بنابراین
گنجایش بشکه 5 تا 20 لیتر یعنی 100 لیتر است.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:21
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 3 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:44
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:0:50
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 7 با 0:1:0
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
مهنیا محمدزاده موسوی  مهنیا محمدزاده موسوی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

😊🌹🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹❤️

ارسال دیدگاه