سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 146 | ۳۱ خرداد ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

55

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک مستطیل به طول 13 و عرض 6 واحد، دایره ای به قطر طول مستطیل، ضلع مقابل آن را در دو نقطه ی M و N قطع می کند. فاصله ی این دو نقطه از هم، چند واحد است؟
 

پاسخ

  

5

دایره به قطر  ضلع CD را در دو نقطه ی M و N قطع می کند، به این ترتیب مثلث ANB قائم الزاویه است (زیرا N زاویه ی محاطی روبه رو به قطر  است) و NH ارتفاع وارد بر وتر آن می باشد. بنابراین:
 
و با توجه به این که ، نتیجه می شود  و در نهایت:
 
 

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر اول (با 0:0:41)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر دوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر سوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر چهارم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه