سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 853


راهنما
دعوت دوستان

سوال 853 | ۰۷ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


قرینه ی نقطه ی  نسبت به مبدأ مختصات به صورت  می باشد، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

6

 
                                                               

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:30
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:0:47
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:50
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 5 با 0:0:56
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:0:59
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
4 هفته پیش
0 0

سلام
1+n
مگه نمیشه ۲-
پس n باید 3-
با شه که ۱ رو بعلاوه کنیم بشه ۲-
جواب هم میشه۶-

ارسال دیدگاه