سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 783


راهنما
دعوت دوستان

سوال 783 | ۲۸ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع خطی از نقاط و می گذرد. مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

0

ضابطه هر تابع خطی به صورت است، بنابراین داریم:
 

برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 1 با 0:0:47
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:48
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:51
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 5 با 0:0:52
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه