سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 795


راهنما
دعوت دوستان

سوال 795 | ۱۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل خط در نقطه بر نمودار تابع مماس است و از نقطه نیز گذشته است. مقدار چقدر است؟

 

پاسخ

  

1/5

شیب خطی که از نقطه های و می گذرد برابر است با. از طرف دیگر، مشتق تابع در نقطه با شیب خط مماس بر نمودار تابع در نقطه برابر است. بنابراین.

برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 1 با 0:0:41
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 6 با 0:0:50
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 7 با 0:0:51
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 8 با 0:0:53
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه