سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 796


راهنما
دعوت دوستان

سوال 796 | ۱۲ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


ماکزیمم عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

1/4

 از آن جایی که  است، پس حاصل ضرب آنها زمانی ماکزیمم می شود که با هم برابر باشند.                                                 

برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:52
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:55
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه