سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 797


راهنما
دعوت دوستان

سوال 797 | ۱۳ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دامنه تابع برابر باشد، برابر است با:
 

پاسخ

  

-5

چون است، در نتیجه و باید ریشه های مخرج باشند و در آن صدق کنند، بنابراین:


و با جای گذاری در معادله مقدار به دست می آید.
پس:


برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 2 با 0:0:50
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:53
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 5 با 0:0:55
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 6 با 0:0:55
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه