سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 810


راهنما
دعوت دوستان

سوال 810 | ۲۶ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در مثلث روبه رو، حاصل  کدام است؟

 

پاسخ

  

1/5

بنابر رابطه ی فیثاغورس داریم:
    
 

برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 1 با 0:0:40
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:53
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 6 با 0:0:54
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 7 با 0:0:56
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه