سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 836


راهنما
دعوت دوستان

سوال 836 | ۲۱ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطه‌ی با شرط و مقدار  کدام است؟         
 

پاسخ

  

-3


 
حال از حل دستگاه دو معادله دو مجهول (1) و (2) مقدار b را به دست می‌آوریم: 
 

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:41
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 2 با 0:0:46
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 4 با 0:0:48
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 5 با 0:0:49
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:49
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 8 با 0:0:53
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه