سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 152 | ۰۶ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع و معادله درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


برای حل معادله‌ درجه دوم  به روش مربع كامل كدام مقدار را بايد به طرفين تساوی اضافه كرد؟
 

پاسخ

  

1

     
برای حل معادله‌ی درجه دوم به روش مربع کامل کردن ، مقدار  را باید به طرفین اضافه کنیم.

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:26)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر دوم (با 0:0:31)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر سوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر چهارم (با 0:0:44)
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر پنجم (با 0:0:46)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه