سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 152


راهنما
دعوت دوستان

سوال 152 | ۰۶ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


برای حل معادله‌ درجه دوم  به روش مربع كامل كدام مقدار را بايد به طرفين تساوی اضافه كرد؟
 

پاسخ

  

1

     
برای حل معادله‌ی درجه دوم به روش مربع کامل کردن ، مقدار  را باید به طرفین اضافه کنیم.

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:26
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 2 با 0:0:31
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 4 با 0:0:44
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:46
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 6 با 0:0:47
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 7 با 0:0:48
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 8 با 0:0:49
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 9 با 0:0:51
9 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 10 با 0:0:52
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه