سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 868


راهنما
دعوت دوستان

سوال 868 | ۲۲ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


سهمی  محور x ها را در چند نقطه قطع می‌کند؟
 

پاسخ

  

0

 

با توجه به این که  است، معلوم می‌شود این معادله هیچ جوابی ندارد. بنابراین نمودار سهمی محور ها را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کند.

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:44
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:46
14 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:47
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 6 با 0:0:50
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 7 با 0:0:52
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه