سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 153


راهنما
دعوت دوستان

سوال 153 | ۰۷ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر فاصله نقطه  از خط برابر 2 باشد، m کدام است؟

پاسخ

  

4

فاصله نقطه  را از خط پیدا می کنیم و آن را برابر 2 می گذاریم:
 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:43
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 2 با 0:0:43
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:46
7 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 6 با 0:0:49
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 7 با 0:0:49
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 8 با 0:0:51
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 9 با 0:0:54
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه