سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 163


راهنما
دعوت دوستان

سوال 163 | ۱۷ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 می‌دانیم که ، پس داریم:
 
 

برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 1 با 0:0:11
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 2 با 0:0:13
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:16
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 4 با 0:0:41
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 5 با 0:0:44
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:45
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 7 با 0:0:45
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 8 با 0:0:47
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 9 با 0:0:50
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 10 با 0:0:51
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 11 با 0:0:55
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه