سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 163 | ۱۷ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 می‌دانیم که ، پس داریم:
 
 

برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر اول (با 0:0:11)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر دوم (با 0:0:13)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:16)
73 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر چهارم (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر پنجم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه