سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 166


راهنما
دعوت دوستان

سوال 166 | ۲۰ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


دامنه تابع شامل چند نقطه نیست؟
 

پاسخ

  

5

یک کسر در هر کجا تولید شود و یا نوشته شود باید مخرج آن مخالف صفر شود، بنابراین در ضابطه داده شده مخرج های هر ۵ کسر نوشته شده (دو تا در صورت – دو تا در مخرج و یک کسر کل) باید مخالف صفر باشند، در نتیجه:
 
پس دامنه تابع برابر است با:                                                                                  
لذا دامنه تابع، فاقد ۵ نقطه است.
نکته: در محاسبه دامنه تابع به هیچ عنوان حق نداریم که ابتدا ضابطه تابع را ساده کرده و سپس به محاسبه دامنه تابع بپردازیم. به عنوان مثال داریم:
 
دامنه تابع فوق برابر می باشد.
 
حال اگر ابتدا ضابطه تابع را ساده می کردیم، داشتیم: 
دامنه تابع فوق برابر است که با دامنه اصلی یعنی برابر نیست. پس:
در محاسبه دامنه تابع مجاز به ساده کردن ضابطه تابع نیستیم.

ارسال دیدگاه