سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 177 | ۳۱ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک لیگ والیبال، 78 بازی انجام شده است. تعداد تیم‌ها کدام است؟ (در این لیگ، هر دو تیم با هم یک بار بازی کرده اند.)
 

پاسخ

  

13
باید عدد مثبت باشد و  پاسخ است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:16)
60 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:25)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر سوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر چهارم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر پنجم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه