سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 177


راهنما
دعوت دوستان

سوال 177 | ۳۱ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک لیگ والیبال، 78 بازی انجام شده است. تعداد تیم‌ها کدام است؟ (در این لیگ، هر دو تیم با هم یک بار بازی کرده اند.)
 

پاسخ

  

13
باید عدد مثبت باشد و  پاسخ است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:16
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:25
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:44
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 5 با 0:0:45
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 6 با 0:0:46
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 7 با 0:0:47
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 8 با 0:0:47
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 9 با 0:0:47
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 10 با 0:0:51
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 11 با 0:0:51
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 12 با 0:0:57
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه