سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 882


راهنما
دعوت دوستان

سوال 882 | ۰۵ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

6

توجه کنید که

 
 
در نتیجه


برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 1 با 0:0:43
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 5 با 0:0:49
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 7 با 0:0:53
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 8 با 0:0:53
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه